eherrac.gov.az portalı pilot rejimdə fəaliyyət göstərir.
Vergilər Nazirliyi

Adres: Azәrbaycan Respublikası, AZ1073, Bakı şәhәri, L.Landau küçəsi, 16

Fax: (+99412) 403 89 71
Tel: (+99412) 403 89 70

E-mail: office@taxes.gov.az

 

Partnyorlar