eherrac.gov.az portalı pilot rejimdə fəaliyyət göstərir.
KÜLƏK MMC

Adres: Бакы шящ, Няриманов ray, İ.Hidayətzadə кüç 156 (20A) 1933-cü məhəllə

Fax:(+99412) 566 70 25
Tel: (+99412) 566 79 67 (15) 

VÖEN: 1500255891  

E-mail: elektron@herrac.gov.az

 

Partnyorlar