eherrac.gov.az portalı pilot rejimdə fəaliyyət göstərir.
Səyyar Hərrac Mərkəzi

Elektron Hərrac Mərkəzi Azərbacan Respublikasının müxtəlif regionları üzrə təlim və hərraclar keçirmək məqsədilə səyyar xidmətlər təşkil edir. Səyyar xidmətlər sistemdə aşağıdakı kartlar vasitəsi ilə öncədən elan olunur. Bu xidmət əsasında vətəndaşlar sistem ilə tanış olmaq, istifadə etmək və hərracda iştirak etmək şansı qazanacaqdır. Əlavə olaraq səyyar hərrac xidmət vasitəsi ilə regionlarda olan müxtəlif əmlakların hərracı keçiriləcəkdir.

Səyyar Hərrac Mərkəzi
Partnyorlar